Verksamhet

Svedbacka HVB-hem är kärnan i vår verksamhet

Vårt HVB-boende ligger naturskönt beläget i norra Hälsingland. Här jobbar vi med stort hjärta och bred kompetens för att varje ungdom ska komma på fötter igen.

Hit kommer ungdomar i åldrarna 15-19 år med problematik som missbruk och/eller kriminalitet. Vi tar tag i den beteendeproblematik och/eller psykosociala problem som har uppstått. Vi är ett HVB-hem med trygg miljö som lägger grunden för möjligheten att få ordning på tillvaron och se framåt. Vi hjälper varje ungdom att lita på sin förmåga och bygga en hållbar grund för framtiden. Detta gör vi bland annat genom fritidsaktiviteter, färdighetsträning och stöd i vardagen. Det är så vi kan skapa förutsättningar för förändring som varar.

  • Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15-19 år, med missbruksproblematik, kriminellt beteende som utöver detta kan ha beteendeproblematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende.
  • Personalen har adekvat behandlingsutbildning och ett tydligt engagemang för de mest utsatta grupperna i samhället.
  • Naturskön miljö, nära till fritidsaktiviteter, sommar som vinter.
  • Vi erbjuder totalt 12 platser inklusive utslussningsplatser.

Ett HVB-boende fullt med möjligheter & aktiviteter

  • Det finns bland annat biljard- & pingisbord
  • Beachvolleyboll, fotbollsplan & basketplan
  • Nära till havsbad
  • På vintern är skidbacken mycket uppskattad

HVB-hem

Skyddat boende

Stödboende

Utredningar

Utsluss

Akutplaceringar

Kvalificerat
kontaktmannaskap

Stödboende vuxna