Om oss

Om Svedbacka HVB-hem

Svedbacka är ett litet familjärt HVB-hem beläget naturskönt i norra Hälsingland. Atmosfären på boendet är varm och välkomnande, här finns ett stort hjärta och bred kompetens. Närhet till naturen ger möjlighet till fritidsaktiviteter både sommar (Havsbad) som vinter (Skidbackar).

Vi vänder oss till pojkar och flickor i åldrarna 15–19 år med missbruksproblematik, kriminellt beteende och som utöver detta kan ha beteendeproblematik i form av aggressivitet och/eller självdestruktivt beteende.

Vi erbjuder individuella påverkansprogram, programinriktade grupprocesser samt individuella samtal. Vid behov utförs utredningar mm. Anknytning är stommen i vårt behandlingsarbete, att ungdomen bygger relationer och lär sig känna tillit till sin omgivning är viktigt i alla sammanhang. Ett nära samarbete med familj, godeman, socialtjänst och skola är en viktig del för oss.

Vi erbjuder även föräldrastödjande samtal om så önskas. Maten är viktig på boendet, personal och ungdomar planerar och tillagar veckans meny tillsammans. Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för näringsrika och varierande måltider.

Svedbacka HVB-hem
584496_910975_Sigill 556903-2120 - MITT EGET HEM AB

Svedbackas historia

För de flesta är Svedbacka bruk helt okänt. Bruket bildades 1855 då smeden Jöns(Johan) Forsström från Harmånger köpte en kvarn, ett linberedningsverk, en spikhammare och en kniphammare i Vattrångsån, öster om Svedtjärn, och därefter byggde upp en relativt omfattande verksamhet i två fall i ån med kvarn, spiksmedja, klensmedja och stångjärnshammare med rätten från kommerskollegium att märka tillverkningen med namnet ”Svedbacka”.

På 1870-talet sysselsatte verksamheten en spiksmed, fyra klensmeder, två stångjärnssmeder och åtta smeddrängar.

Svedbacka idag

Nu är herrgården HVB-hem för ungdomar. Mitt Eget Hem AB bedriver idag HVB-hem för ungdomar på den anrika platsen Svedbacka i byn Svedja, Hälsingland.