Socialtjänst

HBV-hem

HBV-hem för flickor och pojkar

Svedbacka är ett HVB-hem i byn Svedja i Nordanstigs kommun som erbjuder evidensbaserad behandling för ungdomar med missbruksproblem, kriminalitet, beroende – och beteendeproblematik, för flickor och pojkar, åldrarna 15–19. Vi har även ett stödboende i Hudiksvall.

Våra program innefattar många viktiga teman, inklusive målbilder, förändringsprocesser, beroende, medberoende, tillit, känslor, självförtroende, anknytning, skuld och skam, sociala färdigheter, beteenden, våld, kriminalitet, återfallsprevention, familj och relationer, hälsa och avslappning.

Våra behandlingar inkluderar individuella samtal samt grupptemabehandlingar som fokuserar på olika aspekter av ungdomarnas liv. Programmen syftar till att hjälpa ungdomarna att förstå och förändra destruktiva beteenden och mönster och att utveckla en hälsosam och fungerande livsstil.

Behandling

Metoder och arbetssätt

Vårt mål är att hjälpa varje ungdom med en skräddarsydd plan och behandling och för att göra det använder vi oss av ett flertal evidensbaserade metoder. Vi har ett salugent förhållningssätt där vi fokuserar på friskfaktorer istället för riskfaktorer. Några av de metoder vi använder inkluderar:

 • TBA
 • ACT
 • CRA
 • MI-SAMTAL
 • ART/rePULSE
 • ADAD-intervjuer
 • Återfallsprevention
 • MRT (moral reconation therapy)
 •  MI-samtal
 • Trauma PTSD
 • KASAM
 • KBT

Grundprinciper

Våra principer

Vårt behandlingsarbete utgår från och genomsyras av följande principer:

 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • Fokus på individens styrkor, intressen och behov
 • Vi står kvar
 • Inkludering
 • Återanpassning
 • Trygghet, hjärta, nya möjligheter
 • Här börjar resan
 • Ett tryggt hem
 • Friskfaktorer

Kompetens

 Våra kompetenser

Vårt team består av socionomer, terapeuter, behandlingspedagoger, externa psykologer inom NPF och trauma, samt läkare. Utgångspunkten i vår behandling är alltid att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi ökar skyddsfaktorerna.

Insatserna anpassas efter varje individs unika behov och förutsättningar, och det är ungdomens faktiska behov och förmåga som ligger till grund för behandlingen och genomförandeplanen. Vi använder oss av en mängd olika verktyg och metoder för att uppnå bästa möjliga resultat.

 

Lagrum

SoL och LVU

Beslutet om placering på ett HVB-hem tas av kommunens socialtjänst enligt reglerna i Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av unga (LVU). SoL är en frivilliglag medan LVU är en tvångslag.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, är en oberoende statlig myndighet i Sverige med uppgift att granska och kontrollera verksamheter som bedriver vård och omsorg för vuxna och barn, inklusive HVB-hem.

Rättigheter

IVO är ansvarig för att tillse att verksamheter följer gällande lagar och regler samt att de bedriver verksamheten på ett sätt som är tillfredsställande för de personer som bor eller vårdas på verksamheten. Du som är under 21 år kan vända dig till IVO om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra på vårt HBV-hem. Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO.

Hem heldygnsvård – SOL 7.1.3

HVB-hem- SOL 7.1.1

LVU

Skyddat boende

Stödboende-SOL 7.1.1

Livet på Svedbacka

Att bo och leva på Svedbacka HVB-hem

När du bor på Svedbacka HVB-hem får du ett eget rum, som ansvarar för att städa och tvätta. Rummet är möblerat med säng, fåtölj, skrivbord och stol, och du får ta med dig egna saker som gör dig bekväm. Det finns Wi-Fi tillgängligt för att använda på skoldatorn eller mobilen.

Skola och fritid

Under din vistelse på Svedbacka finns möjlighet att gå i skolan. Vi hjälper till att ordna en skola att gå i, oavsett om det är din vanliga skola eller en annan skola i närheten. På Svedbacka finns gemensamma utrymmen där man kan se TV, spela spel eller umgås. Varje vecka är det möjlighet att delta i fritidsaktiviteter tillsammans med övriga boende och personal.

Måltider

Maten lagas tillsammans med personalen och du är välkommen att önska vad du vill äta. Du får frukost, lunch, middag och mellanmål, och det är okej att ta med dig snacks till ditt rum.

Egna kläder och saker

När det gäller vad du ska ta med dig, se till att packa skor och kläder som passar årstiden och vädret. Glöm inte träningskläder och badkläder! Du kan också packa din mobiltelefon och andra personliga saker. Svedbacka står för duschtvål, schampo, balsam, sänglinne, täcke, kudde och handdukar, men du får en veckopeng varje vecka och även månadspeng som ska täcka kostnader som att ladda mobilen, frisörbesök och mer.

Utbildning och praktik

Studier och praktik för en bättre framtid

På Svedbacka erbjuder vi stöd för ungdomar som har avbrutna eller ofullständiga studier, genom att matcha varje ungdom med lämplig utbildning baserat på deras bakgrund, språk och önskemål.

Vi samarbetar med skolor i Nordanstigs och Hudiksvalls kommun på grundskole- och gymnasienivå. Vår personal kan vid behov närvarande under skoldagen. Vårt värdegrundsarbete bygger på samhällets grundläggande värderingar som respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde.

Praktik

Vi hjälper våra ungdomar att få arbetslivserfarenhet genom att erbjuda praktik på olika arbetsplatser i olika branscher. Vi har bra kontakter med bland annat följande företag:

Jack & Jones, Glasklart, Tunbyn Hästgård, Lapoja AB, Fastigheter AB, Byggmax, Sjölins Smidé, Robertos Pizzeria, Pizza bakern, JTL Måleri, Goo Cart, Beeijer, Bilverkstad OkQ8, Hudiksvalls Gym, Arbetsförmedlingen och många fler.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter för våra ungdomar

På Svedbacka HVB-hem har vi många fritidsaktiviteter för våra ungdomar, inklusive simning, gym, fotboll, kampsport, ridning, beachvolleyboll, basket och innebandy. Vi har dessutom skapat en basketplan, fotbollsplan och beachvolleyplan.

Vi anpassar oss efter varje ungdoms behov och intressen och är flexibla med vad vi erbjuder. Vårt läge nära skog och natur ger oss möjligheten att erbjuda unika aktiviteter som kan forma ungdomarnas syn på livet och deras möjligheter.

Fritidsaktiviteter är en viktig del av vår HVB-verksamhet och hjälper ungdomar med missbruk, kriminalitet och aggression. Vår personal är engagerad och deltar tillsammans med ungdomarna i aktiviteterna.

Fler inriktningar

Mer än ett HVB-hem

Vårt huvudfokus är kriminalitet, missbruks- och beteendeproblematik. Utöver det riktar vi oss emot begynnande missbruk, diagnoser inom autismspektrum, fobier, inlärningssvårigheter, kriminalitet, missbruk, missbruk – kost och träning, neuropsykiatri, psykosocial problematik, PTSD, självdestruktivt beteende, skol-problematik, skyddsplacering, spelmissbruk(pengar), trauma, tvångssyndrom-OCD och övergreppsproblematik (offer).

Språkkompetens

Bred språkdräkt

Arabiska, engelska, franska, norska, polska, ryska, tigrinja och tyska.

Typ av boende

Vårt erbjudande

 • HBV-hem
 • Skyddat boende
 • Akutplacering – dygnet runt
 • Tar emot – dygnet runt
 • Stödboende
 • Utredning
 • Utslussning
 • Stödboende Vuxna