HVB-hem med hjärta i norra Hälsingland

Svedbacka är ett HVB-hem i byn Svedja i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland som erbjuder en trygg och stöttande miljö för ungdomar mellan 15–19 år som söker hjälp med missbruk, kriminalitet och beteendeproblematik. Vårt HVB-hem är beläget i en naturskön miljö som ger ungdomarna en chans att få en nystart och förbereda sig för vuxenlivet. Vi har även ett stödboende i Hudiksvall.

Svedbacka HVB-hem - en trygg plats för ungdomar som har svårigheter med missbruk, kriminalitet och beteende­problematik.

Svedbacka HVB-hem

Målgrupp: Pojkar och flickor

Åldersspann: 15-19 år

Lagrum: LVU, SoL 7.1.1 och 7.1.3

Antal platser: 12

HVB-hem

HVB-hem och stödboende i Hudiksvall

Svedbacka HVB-hem är ett bra val för pojkar och flickor i åldrarna 15–19 år som önskar en varm och välkomnande atmosfär. Vår personal har en mycket bred kompetens, lång erfarenhet och ett hjärta för alla våra ungdomar.

Vårt HVB-hem ligger i byn Svedja i Nordanstigs kommun och vi är dedikerade att hjälpa ungdomarna att uppnå sina mål och få den hjälp de behöver. Vi har även ett stödboende i Hudiksvall.

Vi tar emot ungdomar och vuxna, både akut och för mer långsiktig evidensbaserad behandling och utredning. Kontakta oss idag för placering!

Anhörig

Inkluderande HVB-hem

Svedbacka HVB-hem tar emot ungdomar som behöver extra stöd. Som anhörig till ett barn förstår vi att du är angelägen om ditt barns boende och livssituation. Vi vill gärna samarbeta med dig för att säkerställa att ditt barn har en trygg och positiv upplevelse hos oss.

Du som anhörig får regelbundna uppdateringar av vår personal, möjligheten att delta i beslutsprocesser som rör ditt barns vård och boende samt fråga efter information om ditt barns rättigheter och skyldigheter. Tillsammans kan vi skapa en varm och trygg miljö och säkerställa att ditt barn får den bästa möjliga vården.

Bild på båt i sjö vid Svedbacka HVB-hem. Bild på båt i sjö vid Svedbacka HVB-hem.

”Jag upplever HVB Svedbacka som ett välordnat och gemytligt boende med professionell personal. Föreståndarna, vilka är de jag haft mest kontakt med, är enkla att samarbeta med och det har alltid funnits en samsyn gällande de frågor vi arbetar/arbetat med. Jag är också tillfreds med den behandling som bedrivs på boendet och jag får alltid svar på mina funderingar, både vad gäller behandlingsformer-/
program men också övriga frågor (till exempel rent praktiska.”

Leijonborg, Matilda

Socialsektreterare, Västerås kommun

Bild på båt i sjö vid Svedbacka HVB-hem. Bild på båt i sjö vid Svedbacka HVB-hem.

”Svedbackas stödboende står kvar, lyfter fram det som fungerar hos individen och jobbar lösningsfokuserat. Svedbackas stödboende söker efter individanpassade lösningar och försöker verkligen lyfta det som fungerar.”

Matilda Arnesson Rabe

Socialsekreterare, Nordanstigs kommun

Verksamhet

Vägen tillbaka

På Svedbacka HVB-hem vill vi ge varje ungdom som bor hos oss den bästa möjliga vården. Vi börjar alltid med att förstå deras unika problematik och livssituation genom samtal och förståelse. Utifrån det skapar vi en individuell behandlingsplan som är anpassad efter deras behov och förutsättningar. Vi erbjuder evidensbaserad vård.

Vi använder en mängd olika arbetssätt och metoder för att säkerställa att vi ger den bästa behandlingen som leder till förändring. Varje behandling är anpassad för varje ungdom, med ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på friskfaktorer snarare än riskfaktorer.

Det innebär att vi fokuserar på vad som fungerar och stärker ungdomen, vi ser möjligheter och positiva egenskaper och uppmuntrar ungdomen till att tro på sin egen förmåga.

Vår personal är utbildade inom ett flertal evidensbaserade metoder, såsom TBA, ACT, KBT, CRA, MI-SAMTAL, KASAM, Trauma PTSD, MRT,  ART/rePULSE, ADAD/intervjuer och ÅP-återfallsprevention. Vi är också utbildade inom ConKrim och THC-program. Vår passion är att se varje ungdom blomstra och hjälpa dem att stärka sitt självförtroende och framtidsutsikter.

Utbildning och praktik

Vi samarbetar med Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner för att erbjuda utbildning på grund- och gymnasial nivå och praktik, samt hjälp med studier och tillgängliggör praktikplatser på företag. I övrigt jobbar vi löpande med värdegrundsarbete baserat på respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde.

Stödboende

Svedbacka HVB-hem erbjuder även stödboende för ungdomar som behöver hjälp och stöd under en tid, där stödet bestäms i samråd med den unge och socialtjänsten. Ungdomen ges möjlighet till terapeutiskt stöd, samtal och daglig sysselsättning såsom skola, praktik eller arbete.

Vi är en värderingsstyrd organisation med målet att förbättra människors liv och är lyhörda för individens behov och förutsättningar. Vår vårdkedja inkluderar HVB-hem, skyddat boende, stödboende och andra stödinsatser. Vi har ett kontinuerligt kvalitetsarbete för att säkerställa hög kvalitet i alla verksamheter och processer.