Anhörig

Anhörigsstöd

Du som anhörig är en viktig del av ditt barns vård

Svedbacka HVB-hem tar emot ungdomar som behöver extra stöd och som anhörig är du en viktig del av ditt barns vård och boende. Vi förstår att du är angelägen om ditt barns livssituation och är här för att samarbeta med dig för att säkerställa en trygg och positiv upplevelse för ditt barn.

Som anhörig har du rätt att få regelbundna uppdateringar från vår personal, delta i beslutsprocesser som rör ditt barns vård och boende och ställa frågor om ditt barns rättigheter och skyldigheter. Tillsammans kan vi arbeta för att skapa en varm och trygg miljö för ditt barn och säkerställa att de får den bästa möjliga vården.

Socialtjänsten har ansvaret

Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för ditt barns vård och omsorg, och de kommer regelbundet att hålla kontakt med ditt barn och följa upp deras situation. De fattar också beslut om placeringen, men det är domstolen som har det sista ordet och beslutar om vården enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Det är viktigt att känna till både dina rättigheter och skyldigheter som anhörig till ett barn på ett HVB-hem, och vi står redo att hjälpa dig med den information du behöver.

Den dagliga omsorgen

Det är personalen på HVB-hemmet ansvarar för den dagliga omsorgen av ditt barn. Det innebär att de har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet.

Vart vänder jag mig när jag tycker att något är fel på vården av mitt barn?

I första hand kan du vända dig till oss. Känner du att du inte får gehör, ska du prata med ditt barns socialsekreterare. Du har också möjlighet att vända dig till IVO med dina synpunkter. För mer information, besök IVO:s webbplats.

 • Prata med vår personal
 • Prata med ditt barn
 • Prata med er socialsekreterade
 • Ta reda på era rättigheter
 • Besök oss regelbundet
 • Ring oss när som helst

Som anhörig kan du stötta och umgås med ungdomen, samarbeta med vår personal och ta upp frågor och oro med oss.

Vanliga frågor

Anhörig till en av våra ungdomar?

 • Vad är anhörig?

  En anhörig är en person som är släkt eller nära vän med någon annan person. Det kan innebära en förälder, syskon, far- eller morförälder, moster eller morbror, kusin eller nära vän. Anhöriga har ofta en nära relation med den person de är anhörig till och är vanligtvis engagerade i deras välbefinnande och stöttar dem vid behov.

 • Vem har ansvaret för mitt barn?

  Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att ditt barn får den vård och omsorg som hen behöver. Socialtjänsten ska också följa upp hur ditt barn har det i familjehemmet eller HVB-hemmet och ska regelbundet hålla kontakt med ditt barn.

 • Vem ska jag prata med om jag har frågor om mitt barns vård?

  Det är personalen på HVB-hemmet ansvarar för den dagliga omsorgen av ditt barn. Det innebär att de har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet.

 • När kan jag komma på besök?

  Ring oss så planerar vi in ditt besök på bästa sätt. Du når oss på:
  010-185 15 15