Personal

Personal

Läs känna oss som jobbar här

Male placeholder

Eisa Eltoum

Ledning/Föreståndare
Male placeholder

Peter Genberg

Ledning/Verksamhetschef
Female placeholder

Ulla Winberg

Behandlingsansvarig
Male placeholder

Kenneth Engström

Fritidspedagog högskoleexamen
Male placeholder

Ilpo Aavisto

Kvalitetsansvarig, utbildningsansvarig
Female placeholder

Margona Sundström

Psykoterapeut
Male placeholder

Fredrik Jansson

Behandlingsassistent
Female placeholder

Lucyna Koneieczny

Humanistisk socialpedagog, integrationspedagog
Male placeholder

Achraf Khelifi

Humanistisk socialpedagog, integrationspedagog
Female placeholder

Johanna Jonsson Berglund

Utbildad kvalificerad behandlingspedagog
Male placeholder

William Johansson

Utbildad socialpedagog
Female placeholder

Jessica Englund

Utbildad behandlingspedagog
Female placeholder

Sara Ölander

Utbildad behandlingspedagog
Female placeholder

Camilla Sandström

Utbildad undersköterska/Psykiatri
Male placeholder

Samuel Awad

Utbildad behandlingsassistent
Male placeholder

Rolf Hjelm

Vaktmästare / Allt-i-allo
Male placeholder

Börje Winberg

Vaktmästare / Allt-i-allo