Personal

Personal

Läs känna oss som jobbar här

Male placeholder

Eisa Eltoum

Ledning/Föreståndare

Male placeholder

Peter Genberg

Ledning/Verksamhetschef

Female placeholder

Ulla Winberg

Behandlingsansvarig

Male placeholder

Kenneth Engström

Fritidspedagog högskoleexamen

Male placeholder

Ilpo Aavisto

Kvalitetsansvarig, utbildningsansvarig

Female placeholder

Margona Sundström

Psykoterapeut

Male placeholder

Fredrik Jansson

Behandlingsassistent

Female placeholder

Lucyna Koneieczny

Humanistisk socialpedagog, integrationspedagog

Male placeholder

Achraf Khelifi

Humanistisk socialpedagog, integrationspedagog

Female placeholder

Johanna Jonsson Berglund

Utbildad kvalificerad behandlingspedagog

Male placeholder

William Johansson

Utbildad socialpedagog

Female placeholder

Jessica Englund

Utbildad behandlingspedagog

Female placeholder

Sara Ölander

Utbildad behandlingspedagog

Female placeholder

Camilla Sandström

Utbildad undersköterska/Psykiatri

Male placeholder

Samuel Awad

Utbildad behandlingsassistent

Male placeholder

Rolf Hjelm

Vaktmästare / Allt-i-allo

Male placeholder

Börje Winberg

Vaktmästare / Allt-i-allo