Personal

Behandlingspersonalen arbetar och lever med de ungdomar som har sin vård och behandling på Svedbacka HVB.
Personalen har adekvat utbildning och ett tydligt engagemang för de mest utsatta individerna i samhället.
De erbjuds kontinuerlig intern och extern vidareutbildning.

Eisa Eltoum

Ledning/Föreståndare
Utbildad inom hedersrelaterat våld
och patriark

Socionom, kriminologi, Föreståndare mm.
Jag har arbetat inom socialarbete i 19 år.

Intressen: Familj och vänner, musik, fotboll.

Peter Genberg

Ledning/Verksamhetschef

Behandlingsterapeut
Behandlingsmetoder som ART, MI, ACT, TBA, AdAd, krim programmet.
Jag har arbetat inom socialarbete i 15 år.

Intressen: Familj och vänner, restaurangbesök, resor, skärgården, vattenskoter.

Ulla Winberg

Behandlingsansvarig


Utbildad Alkohol och drogteraput
Jag har jobbat inom socialarbete över 30 år.

Margona Sundström


KBT- steg ett, psykoterapeut.
Jag har arbetat inom socialarbete i 22 år.

Intressen: Dans, musik, människor.

Fredrik Jansson

Utbildad behandlingsassistent

Jag har arbetat inom socialarbete i 9 år

Behandlingsmetoder:
HAP programmet "Haschavvänjningsprogrammet", CPU programmet "Cannabisprogrammet"

Intressen: Familj, Tv spel, styrketräning.

Lucyna Koneieczny

Humanistisk socialpedagog, integrationspedagog

Jag har arbetat inom socialarbete i 8 år.

Intressen: Natur, mat (världenskök), vattensporter.
Född och uppvuxen i Polen, 30 år i Sverige.

Elsadig Mohammed Elfadl

Utbildad inom psykologi,
utbildad behandlingsassistent

Jag har arbetat inom socialarbete i 10 år Timvikarie

Achraf Khelifi

Humanistisk socialpedagog, integrationspedagog

Jag har arbetat inom socialarbete i 4 år

Intressen: Träning och idrott i olika former.

Född och uppvuxen i Tunisen.

Johanna Jonsson Berglund

Utbildad kvalificerad behandlingspedagog

Behandlingsmetoder: MI "Fördjupningsutbildning", Addis, AHA programmet, Återfall & Återfallsprevention, Kris, sorg & trauma

Jag har jobbat inom socialarbete i 3 år

William Johansson

Utbildad Socialpedagog

Certifierad stresshanteringscoach med inriktning på KBT, även Mindfulness tränare i steg 1 & 2

Behandlingsmetoder: NPF, LAB-Studio

KBT & ACT, KASAM

Hel som människa

Jag har arbetat inom socialarbete i 3 år.

Intressen: Träning, laga mat, umgås med vänner

Samuel Awad

Studerar till behandlingsassistent

Intressen: Träning, musik

Johan Persson

Utbildad Leg kiropraktor

Har jobbar med socialarbete i 4 år

Intressen: Träning, familjen och resor

Jessica Englund

Studerar till behandligspedagog/ klar juni-22

Intressen: Familjen, natur, träning

Börje Winberg

Vaktmästare / allt i allo

Kenneth Engström

Fritidspedagog Högskole examen

Socialtarbete 16 år

Kbt grund, Act, MI, Ledarskaps utbildning, Familjebehandling

Föreståndare HVB Hem 2006-2014

Intressen: Familjen, barnbarn, golf