Utsluss

Utslussning

I våra utslussningslägenheter får den boende regelbundet stöd och träning i självständighet och sociala färdigheter vilket syftar till att underlätta återanpassning till samhället. Utslussning används som en del i behandlingsarbetet när en ungdom har fullgjort primär behandling på vårt HVB-hem. Stor vikt läggs vid att träna den individuella förmågan att utföra aktiviteter i dagliga livet (ADL).

Vardagsrum på Svedbacka HVB-hem