Stödboende

Stödboende i lägenhet för ungdomar

Vi erbjuder stödboende i lägenhet för ungdomar som inte i första hand behöver ett HVB boende på vårt hem. Ungdomar som av olika anledningar behöver hjälp och stöd under en tid. Vilket stöd som ges bestäms i samråd med den unge och handläggare från socialtjänsten.

Stödet kan beröra olika områden och det verkar för att individen får en daglig sysselsättning i form av skola, praktik eller arbete.

Målet är att individen ska skapa en meningsfull och funktionell tillvaro. Ungdomen ges möjlighet till terapeutiskt stöd, regelbundna samtal och möten med engagerad kontaktperson. Samtalsstöd erbjuds också till anhöriga och närstående om så önskas.