Stödboende vuxna

Återanpassningsboende / stödboende vuxna

Svedbacka HVB hem kan nu erbjuda återanpassningsboende från 21 år för kvinnor och män. Dessa lägenheter ligger inte anknutna till HVB boendet.

Återanpassningsboende är till för dig som behöver stöd för att klara ett eget boende. På ett stödboende har du en egen lägenhet med tillgång till boendestödspersonal på dag- och kvällstid samt helger. Återanpassningsstödet riktar sig till vuxna i åldern 21 år och utformas individuellt utifrån den enskildas behov. Målet med verksamheten är att stödet skall leda till att den enskilde klarar ett självständigt liv.

Stödet kan ges för:

  • Arbete, studier/praktik och veckoplanering
  • Viktiga relationer, självkänsla och framtidsplaner
  • Anknytning, och kontakt med familj
  • Samtal
  • Städning, vardagsekonomi och matlagning
  • Kontaktmed sjukvård och viktiga myndigheter

Stödet omfattar några timmar per vecka, eller den tid vi kommer överens om. Under en inledningsfas kan stödet utökas med fler timmar efter behov.

Vi vänder oss till kvinnor och män i åldrarna 21 år och uppåt med behov av stöd i vardagen.  Personalen har adekvat utbildning och har ett tydligt engagemang för de mest utsatta grupperna i samhället.

Den enskilde får hjälp i hemmet för att uppnå de mål som vi sätter upp tillsammans. Boendestödjarna är socionomer, behandlingsterapeuter eller behandlingspedagoger.

I vårt återanpassningsboende kan vi erbjuda följande:

  • Tillgång till jour dygnet runt
  • Eget boende i lägenhet
  • Daglig kontakt med personal
Stödboende för vuxna