Skyddat boende

HVB-hem med skyddat boende

Vi har tillgång till flera olika typer av skyddat boende och tar emot kvinnor och män från 21 år i behov av särskilt skydd. Vi har personal som finns tillgänglig dygnet runt. Placering kan ske snabbt efter inkommen förfrågan.

Vi sätter alltid de individuella behoven först och arbetar aktivt med krishantering och traumabearbetning. Vi har ett väl fungerande samarbete med läkare, psykolog, trauma- och familjeterapeuter och familjeutbildare.

I vårt nätverk finns också kompetens inom hedersrelaterad problematik samt våld i nära relationer.

Korridor på HVB-Hemmet Svedbacka