Kontaktmannaskap

Om arbetet med kvalificerad kontaktperson

Den kvalificerade kontaktpersonen har som övergripande mål att ge ungdomen nya handlingsstrategier och lösningsmetoder för att ungdomen på sikt ska kunna tillgodose sina egna behov och leva ett självständigt liv med goda sociala relationer.

Våra kvalificerade kontaktpersoner har beteendevetenskaplig utbildning alternativt längre erfarenhet av socialt arbete och besitter en personlig mognad och lämplighet för arbetet. Vi kan även erbjuda kvalificerade kontaktpersoner med bred språklig och kulturell bakgrund. Motiverande samtal (MI) och lågaffektivt bemötande är självklara delar av vårt dagliga arbete på HVB hemmet.

Arbetet med kvalificerad kontaktperson kan anpassas till mycket varierande situationer avseende situation, stödbehov och ålder. Exempel på vanliga uppdrag är skolproblematik, begynnande/avtagande kriminalitet eller missbruk, bevakade umgängen, introduktion i det svenska samhället (ensamkommande ungdomar) eller stöd i när- och hemmiljö.

Målgrupp

 • Psykosocial problematik såsom missbruk eller kriminalitet.
 • Neuropsykiatriska diagnoser (ADHD, Asperger, Autism)
 • Personer som tidigare varit på institution (fängelse, HVB hem) som behöver stöd för att komma tillbaka in i samhället.
 • Ungdomar/barn som behöver en stödjande vuxen i sin närhet.

Exempel på insatser:

 • Motivera personen till att lämna negativa nätverk och hitta positiva nätverk.
 • Motivera till att hitta en meningsfull fritid.
 • Hjälpa till att få in vårdtagaren i sysselsättning (praktik, skola, arbete).
 • Uppföljningssamtal med praktikplats, skola eller arbetsplats.
 • Stödja personen till att få en fungerande vardag.
 • Stödja personen till ett drogfritt liv genom att låta vårdtagaren sätta upp målen.
 • Genomföra slumpmässiga drogtester i preventivt syfte (vid önskemål från myndigheter).
 • Hjälpa vårdtagaren till att komma i kontakt med myndigheter och eventuellt sjukvården.
 • Sociala stödjande samtal och aktiviteter.
Insatserna genomförs alltid individuellt.