Akutplaceringar

Akutplaceringar

Vi har möjlighet att ta emot akutplaceringar för pojkar och flickor 15-19 år med missbruksproblem, kriminalitet med beteendeproblematik. Placeringen gäller för det mesta 4-6 veckor och är tillgänglig i ett akut skede.

Under placeringstiden görs en funktionsbeskrivning för att optimera förutsättningarna för goda behandlingsresultat. Funktionsbeskrivningen grundar sig på BBIC (barns behov i centrum) och är ett tydligt underlag för den placerande kommunen att ta ställning till beslut om vidare insats och mål för ungdomen.

Ungdomen erbjuds möjlighet att få fortsatt stöd inom Svedbacka HVB.

Ring oss dygnet runt!

Vi har möjlighet att erbjuda en plats inom 5 timmar och det går att ringa oss dygnet runt på telefon:

073-618 36 94 och 073-093 63 10.