Nyheter

En del av personalen går en extern utb inom Act, Kbt, familj och relationer.

Just nu bättrar vi på vår kompetens ytterligare genom att låta en del av personalen gå en extern utbildning inom ACT, KBT, familj och relationer.

Våra senaste nyheter

Dela inlägget