Utbildning

Vi hjälper dig vidare med din utbildning

Svedbacka HVB hem kan hjälpa till med studier som avbrutits eller inte lett till komplett betyg. Vi hjälper våra ungdomar att komma tillbaka till studier eller att börja om från början. Vi matchar varje ungdom med rätt typ av utbildning i enlighet med bakgrund, språkkunskaper och önskemål.

Utbildning för HVB-boenden i samarbete med kommuner

Vi samarbetar med skolor i kommunal regi runt vårt närområde. Vi jobbar med Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun. Skollokalerna är belägna i Bergsjö eller Hudiksvall. Studierna är på grundskole- och gymnasienivå.

Vid behov kan behandlingspersonal i perioder närvara under skoldagen. Vårt värdegrundsarbete bedrivs kontinuerligt och utgår från samhällets grundläggande värderingar såsom respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde.

Viktigt med målsättning och uppföljning

I och med att vi jobbar med anknytning och förändrade attityder är det viktigt med målsättning och uppföljning. Varje ungdom får vara med och sätta upp mål för den egna utbildningen. Detta är ett steg mot en ny tillvaro där kraften att förändra ges till ungdomen.

Vi är med och hjälper ungdomen att upptäcka hur studier kan vara vägen från ett liv i missbruk och kriminalitet. Med stöd och rätt val av utbildning så kan ungdomen se framåt och även bygga upp ett bättre självförtroende.

Utbildning är ett verktyg som blir viktigt både under tiden på HVB hemmet och framöver. Ungdomen lär sig att det går att lära sig och att ta kontrollen över den egna tillvaron. Det här är ju också viktigt för att skapa nya nätverk och finna nya hälsosamma intressen.

Svedbacka utbildning