Folkbildning

Folkbildning & föreningsliv

Studieförbunden i vårt närområde erbjuder en bred, omfattande och nyskapande verksamhet som vi på Svedbacka HVB-hem kan dra nytta av. Folkbildning handlar om att skapa verksamhet utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande, och att lärandet är aktivt. Att dela ett intresse och lära mer tillsammans är grunden för många studiecirklar och även en grundsten för vår HVB-verksamhet.

Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap. Detta sker genom dialog, interaktion och reflektion med andra, ofta i kombination med eget kulturutövande eller kulturupplevelser. Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla Sveriges kommuner.

Starta eget-kurs

Vi samarbetar med HNA (Hudiksvalls Näringslivsbolag).
Det finns många anledningar till att bli egen företagare. Du kanske vill förverkliga en dröm, jobba med något du älskar eller kunna bestämma över din egen tid. Oavsett varför intresset för att starta eget finns så är det bra att veta att Hudiksvalls Näringslivsbolag gärna hjälper till med att starta ett företag.

Det här kan vara ett viktigt redskap för ungdomar som genomgått HVB-program och som har en önskan om att efter avslutade studier komma igång med egna projekt. Det är ju inte sällan så att ungdomar som bott på HVB-hem har en erfarenhet som är unik och som kan ligga till grunden för framtida verksamheter som gör skillnad för så många andra.

Utbildning banner