Behandling

Skapa goda förutsättningar för framtiden

Svedbacka HVB-hem erbjuder behandling i en trygg och trivsam miljö där personalen har hög kompetens och ett engagemang utöver det vanliga.

Anknytning är stommen i vårt behandlingsarbete. Vi jobbar med kunskap om hur man bygger sunda relationer. Det är viktigt att känna tillit till sin omgivning i alla sammanhang. Genom hög personaltäthet tar vi individens behov på allvar och kan erbjuda individuella behandlingsprogram utifrån varje ungdoms situation. Här börjar resan mot ett fungerande och självständigt liv.

Inom vår personalstyrka finns bred kompetens och lång erfarenhet inom en rad olika områden samt tillgång till ett flertal språk. De som jobbar hos oss har aktivt sökt HVB-hem jobb för att de brinner för möjligheten att förändra livet för ungdomar. Med kompetensen på plats har vi möjlighet att skräddarsy behandlingsplanen för varje ungdom som kommer till vårt HVB-boende.

Dessa kompetenser finns hos oss:

 • Legitimerad psykolog
 • Socionom
 • Terapeut
 • Utredare
 • Behandlingspedagog

Utgångspunkten i vår behandling är alltid att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi ökar skyddsfaktorerna. Insatserna skräddarsys efter varje individs behov och förutsättningar. Det är ungdomens faktiska behov och förmåga som ligger till grund för behandling och genomförandeplan. Vi använder oss av en rad olika verktyg och metoder för att nå ett så gott resultat som möjligt.

Dessa grundprinciper genomsyrar vårt behandlingsarbete:

 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • Fokus på individens styrkor, intressen och behov
 • Vi står kvar
 • Inkludering
 • Återanpassning
 • Trygghet, hjärta, nya möjligheter
 • Här börjar resan
 • Ett tryggt hem
 • Friskfaktorer

Arbetssätt

Praktik

Utbildning

Aktiviteter

Folkbildning