HVB-hem

Svedbacka HVB-hem är kärnan i vår verksamhet.

Hemmet är naturskönt beläget i norra Hälsingland, här finns stort hjärta och bred kompetens.
Hit kommer ungdomar i åldrarna 15-19 år med problematik kring bl.a. missbruk och/eller kriminalitet som lett till beteendeproblematik och/eller psykosociala problem. Här erbjuds en trygg miljö där det finns hjälp att skapa struktur i tillvaron, lita till sina förmågor och bygga en hållbar grund för framtiden. Genom bl.a. fritidsaktiviteter, färdighetsträning och stöd i vardagen skapas förutsättningar för förändring.
”Placeringsförfrågan”