Placeringsförfrågan

Placeringsförfrågningar gäller pojkar och flickor 15 – 19 år

Via matchning bedöms om vi kan tillgodose vårdbehoven hos ungdomen. Därefter sker inskrivningsbeslut och utifrån den aktuella vårdplaneringen arbetar vi fram en genomförandeplan med utgångspunkt i de behov av vård som ungdomen har.

Vi ansvarar för hämtning och placering av ungdomen vid behov och påbörjar detta omgående enligt överenskommelse med uppdragsgivaren.

 

Kontakt

Telefon: 073-093 63 10
Fax: 0650-540 783