Utbildning

Vi samarbetar med skolor i kommunal regi runt vårt närområde, Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun. Skollokalerna är belägna i Bergsjö eller Hudiksvall. Studierna är på grundskole- och gymnasienivå. Vid behov kan behandlingspersonal i perioder närvara under skoldagen. Vårt värdegrundsarbete bedrivs kontinuerligt och utgår från samhällets grundläggande värderingar såsom respekt, solidaritet, jämställdhet och allas lika värde.