Folkbildning/föreningsliv

Studieförbunden erbjuder en bred, omfattande och nyskapande verksamhet.
Folkbildning handlar om att skapa verksamhet utifrån deltagarnas förutsättningar och behov.
Några grundtankar är att deltagarna lär av varandra, att arbetsformerna är demokratiska och engagerande och att lärandet är aktivt. Att dela ett intresse och lära mer tillsammans är grunden för många studiecirklar.
Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap – genom dialog, interaktion och reflektion med andra, ofta kombinerat med eget kulturutövande eller kulturupplevelser. Studieförbunden erbjuder verksamhet i alla Sveriges kommuner.


Starta eget kurs.

Vi sammarbetar med HNA (Hudiksvalls närigsliv).
Det finns många anledningar att bli företagare. Du kanske vill förverkliga en dröm, jobba med något du älskar eller kunna bestämma över din egen tid. Vilka än dina orsaker må vara så ska du veta att du har en spännande tid framför dig och att vi på Hudiksvalls Näringslivsbolag gärna hjälper dig att komma igång med ditt företag.