Abstinensbehandling

Vi kan vi erbjuda medicinsk abstinensbehandling, innan behandling eller under behandling. Vi samarbetar med abstinensavdelning i Söderhamn, som är en av Sveriges största med 16 platser.

Abstinensavdelningen erbjuder följande insatser

Vi erbjuder en kombination av medicinsk behandling och terapeutiska insatser. Bland dessa finns:
  • läkemedelsbehandling
  • enskilda samtal
  • motivationsgrupper
  • öronakupunktur
  • avslappning
Hur går abstinensbehandlingen till?

En medicinsk alkoholavgiftning tar i snitt sju dagar. För opiater och läkemedel kan vårdtiden vara upp till 30 dagar. Under denna tid får patienten medicinsk behandling för att lindra abstinenssymptomen när alkoholen och drogerna lämnar kroppen.

Vi ser tiden på abstinensavdelningen som en möjlighet att så tidigt som möjligt inleda motivationsarbetet. Varje patient får därför enskilda samtal med behandlingspersonalen under tiden på abstinensavdelning. Vår erfarenhet är att dessa möten gör det lättare för patienten att kunna klara av de svåra abstinensproblemen.