Behandling

Skapa goda förutsättningar för framtiden

Vi erbjuder behandling i en trygg och trivsam miljö där personalen har hög kompetens och ett engagemang utöver det vanliga.
Anknytning är stommen i vårt behandlingsarbete, att lära sig bygga sunda relationer och känna tillit till sin omgivning är viktigt i alla sammanhang.
Genom hög personaltäthet tar vi individens behov på allvar och kan erbjuda individuella behandlingsprogram utifrån varje ungdoms situation. Här börjar resan mot ett fungerande och självständigt liv.
Inom vår personalstyrka finns en bred kompetens och lång erfarenhet inom en rad områden samt tillgång till ett flertal språk.

Dessa kompetenser finns hos oss:

 • Legitimerad psykolog
 • Socionom
 • Terapeut
 • Utredare
 • Behandlingspedagog

Utgångspunkten i vår behandling är alltid att identifiera och minska riskfaktorer samtidigt som vi ökar skyddsfaktorerna. Insatserna skräddarsys efter varje individs behov och förutsättningar och ligger till grund för behandling och genomförandeplan.
Vi använder oss av en rad verktyg och metoder för att nå ett så gott resultat som möjligt.

Dessa grundprinciper genomsyrar vårt behandlingsarbete;

 • Lösningsfokuserat förhållningssätt
 • Lågaffektivt bemötande
 • Fokus på individens styrkor, intressen och behov
 • Vi står kvar
 • Inkludering
 • Återanpassning
 • Trygghet, hjärta, nya möjligheter
 • Här börjar resan
 • Ett tryggt hem
 • Friskfaktorer