Svedbacka och COVID-19

Vi följer Folkmyndighetens och andra myndigheters föreskrifter ang covid -19.

Covid-19 – coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Covid-19 upptäcktes i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar den här texten kontinuerligt.

Hos Folkhälsomyndigheten finns också information om covid-19 på lätt svenska.

On The Public Health Agency of Sweden’s website you can find information in other languages about covid 19 and how to protect yourself and others.